Power PV beschikt over de benodigde RESCert certificering voor het installeren van uiterst veilige en rendabele zonnepanelen op uw dak

RESCert is de naam van een overheidsorganisme dat specifieke certificering of kwalificatie van installateurs van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen reguleert. In België zijn er bepaalde certificeringsprogramma’s of vereisten om ervoor te zorgen dat installateurs van zonnepanelen de nodige kennis en vaardigheden hebben om veilige en efficiënte installaties uit te voeren. Zo wil de overheid het rendement, de veiligheid, levensduur en recycleerbaarheid van erkende installaties waarborgen.

De letters RESCert staan trouwens voor “renewable energy systems certification”.

Het behalen van een ResCert-certificering wijst erop dat Power PV als erkend installateur van uw zonnepanelen hiertoe bekwaam is en dat de installatie voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Om een ResCert certificaat te behalen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • Je volgt een specifieke en erkende opleiding van 52 uur.
  • Je slaagt voor het examen hiervan.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Je hebt een zeker beroepservaring.
  • Je vraagt op tijd je certificering aan.

RESCert certificering te Oudenaarde voor installatie van zonnepanelen: wat zijn de voordelen en hoe zit het met de premies?

  • Toekenning van een investeringspremie kan enkel indien de installateur RESCert gecertificeerd is: alle info vindt u via deze link: https://www.vlaanderen.be/premie-van-fluvius-voor-zonnepanelen-op-gebouwen
  • Werken met een erkend installateur is een kwaliteitsgarantie.
  • RESCert certificering is het bewijs dat uw installateur over de nodige competenties beschikt voor zowel het ontwerp als de installatie van uw zonnepanelen.
  • Deze erkenning geldt in België en Europa.